• PROFIL
  • Misi dan Visi

MISI DAN VISI

VISI
Menjadi pusat penataran ilmu yang kecemerlangannya menjadi rujukan menerusi   perekayasaan dan penambahbaikan berterusan.
 
MISI
Bertekad mengurus dan menawar kursus-kursus universiti yang menepati hasrat institusi dan negara dengan menerapkan nilai kemahiran insaniah, semangat kecintaan, kekitaan dan patriotisme kepada agama, masyarakat dan negara melalui pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di bawah PPI.