Pusat Pengajian

1. PUSAT PENGAJIAN BAHASA

2. PUSAT PENGAJIAN ILMU WAHYU DAN PEMIKIRAN ISLAM

3. PUSAT PENGAJIAN KEMASYARAKATAN, PENGAJIAN MALAYSIA DAN KEUSAHAWANAN