STRUKTUR MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) DAN KURSUS UNIVERISITI BAGI IJAZAH SARJANA MUDA (ISM)

FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN (FUPL)

UNIVERISITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

STRUKTUR PENAWARAN KURSUS  IJAZAH latest 2022

 

Dikemaskini pada: 1 Jun 2022