UIP 3010 - PROTOKOL DAN PENGURUSAN MAJLIS RASMI [Bukan Islam]

NAMA KURSUS    :  PROTOKOL DAN PENGURUSAN MAJLIS RASMI [PELAJAR BUKAN ISLAM]

KOD KURSUS       :  UIP 3010

JAM KREDIT        :  0 [AUDIT]

JAM KONTAK      :  DUA (2)

PRA-SYARAT        :  TIADA 

 

SINOPIS KURSUS

Kursus ini membincangkan tatacara pengendalian majlis dan meraikan tetamu dari dalam mahu pun tetamu dari luar. Selain itu, pelajar juga didedahkan dengan tanggungjawab dan peranan sebagai pengendali majlis rasmi dan sebagai pegawai protokol. Oleh itu prinsip dan amalan protokol dan etiket perlu difahami terutamanya apabila diamanahkan untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan protokol. Dalam masyarakat, ketertiban dan kesopanan perlu dijaga, begitu juga dalam sesuatu majlis kerana sebarang kelewatan, kecacatan dan kesilapan akan memberi gambaran yang negatif terhadap organisasi dan individu yang terlibat.     

 

OBJEKTIF                               

   Objektif  Umum

Menjelas dan memberi kefahaman kepada pelajar berhubung tatacara menghadiri Majlis-majlis Rasmi dan Mengurus Majlis Rasmi.

 

  Objektif Khusus

1.         Melengkapkan pelajar dengan pengetahuan protokol dan etiket.

2.         Melahirkan rasa tanggungjawab pelajar sekiranya diamanahkan untuk menjalankan tugas-tugas berkaitan protokol. 

 

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir kursus, pelajar dapat :

1.         Memahami tatacara protokol dan etiket.

2.         Mempraktikkan tatacara tersebut dalam kehidupan dan tugas yang diamanahkan.

3.         Menjadi seorang yang berketerampilan dan berwibawa dalam sebarang majlis yang dihadiri dan dikendali.