UIQ 3010 - TALAQQI AL-QURAN

NAMA KURSUS     :         talaqqi AL-QURAN

KOD KURSUS        :         UIQ 3010

JAM KREDIT        :         Audit

JAM KONTAK       :         2

 

 

SINOPSIS KURSUS

 

Kursus ini bertujuan membimbing pelajar membaca al-Quran secara bertajwid berdasarkan riwayat Hafs daripada ‘Asim. Beberapa surah dipilih untuk ditalaqqi bacaannya kepada pelajar.

 

 

OBJEKTIF

 

  1. Melahirkan pelajar Muslim yang mampu membaca al-Quran dengan baik.
  2. Membimbing pelajar membaca al-Quran dengan bertajwid.
  3. Membolehkan mereka terus mempraktikkannya semasa membaca al-Quran.
  4. Melahirkan modal insan yang boleh diketengahkan dalam masyarakat.

 

HASIL PEMBELAJARAN

         

Setelah mengikuti kursus ini dengan jayanya, para pelajar dapat :

 

  • Membaca al-Quran dengan betul berpandukan ilmu tajwid. (C2 )
  • Mengenalpasti kaedah sebutan yang betul pada kalimah-kalimah tertentu yang terdapat dalam al-Quran seperti imalah, isymam, tashil dan lain-lain lagi. (C1 )
  • Memelihara kesucian al-Quran daripada tercemar dengan kesalahan-kesalahan yang berlaku ketika membacanya. ( A5 )
  • Mampu diketengahkan dalam masyarakat untuk dijadikan imam sembahyang jemaah. (S4 )