MPU 33042 - PERBANDINGAN AGAMA 11[Bukan Islam]

NAMA KURSUS        :           PERBANDINGAN AGAMA  11[Bukan Islam]

KOD KURSUS           :           MPU 33042

JAM KREDIT             :           DUA [2]

JAM KONTAK            :           DUA [2]

PRASYARAT             :           TIADA

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini membincangkan pelbagai aspek agama yang terdapat dalam dunia seperti Yahudi, Kristian, Islam, Hindu, Buddha dan Confusius. Sejarah kemunculan agama, aspek-aspek ketuhanan dan kepercayaan, kitab-kitab yang berkaitan dengan agama-agama turut dibincangkan dalam pembelajaran. Kursus Perbandingan Agama ini bukan hanya membincangkan aspek-aspek penting dalam agama-agama dunia, tetapi juga membentuk nilai-nilai beragama dalam masyarakat majmuk di Malaysia.

OBJEKTIF UMUM

Memperkenalkan kepada pelajar tentang beberapa peradabaan yang berbeza supaya timbul perasaan saling menghormati kepada multi pegangan di dalam masyarakat.

OBJEKTIF KHUSUS

Di antara objektif khusus bagi kursus ini ialah:

1.     Menganalisis secara lebih mendalam beberapa pegangan dan agama yang terdapat di dalam dunia ini.