UIU 1022 - FIQH IBADAT

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

NAMA KURSUS : FIQH IBADAT

KOD KURSUS : UIU 1022

JAM KREDIT : 2

SEMESTER : 2

SINOPSIS

Kursus ini memberi kefahaman kepada pelajar tentang fiqh ibadah yang meliputi perkara-perkara
yang berkaitan dengan toharah, solat, puasa,zakat, haji dan umrah. Perbincangan tajuk-tajuk
tersebut akan melibatkan dalil-dalil pensyariatan, dan syarat, pelaksanaan dan seumpamanya.
Selain daripada itu pelajar juga akan didedahkan dengan isu-isu semasa berkenaan dengan ibadah .

OBJEKTIF KURSUS

1. Mendapat gambaran tentang konsep fiqh, sumber, istilah-istilah penting dan kandungannya
seperti bersuci, sembahyang, puasa, zakat dan haji.

2. Mengetahui topik-topik perbincangan, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah

3. Mendedahkan kepada pelajar isu-isu semasa berkaitan dengan fiqh ibadah.

 

HASIL PEMBELAJARAN

Selepas mengikuti kursus ini dengan jayanya, pelajar dapat:

1. Menguasai ilmu yang cukup dalam bidang ibadah. (C2, P1, A2)

2. Mempunyai kemahiran memimpin dan bekerja dalam pasukan.

( C3, P2, A 2)

3. Menjelaskan isu-isu yang berlaku berkaitan dengan ibadah serta mampu menyelesaikan masalah tersebut.

( C5, P3, A2)